Sunday, September 17, 2006

UNTUK RENUNGAN DAN TINDAKAN BERSAMA

Pada hari Sabtu (22/07/2006) yang lalu, saya telah berkesempatanmengikuti satu sessi "Ceramah Keibubapaan" di sekolah menengah agamaberasrama penuh dimana dua orang anak perempuan saya bersekolah.Penceramah jemputan yang pihak PIBG sekolah jemput adalah Dr. RubiahKulup Hamzah. Selain menjadi penceramah motivasi, Dr. Rubiah juga adalahpensyarah part-time di UM, UiTM, UKM dan OUM serta amat bergiat aktifdalam pergerakkan NGO Islam.

Disini, saya ingin berkongsi dengan anda sedikit maklumat yangdisampaikan oleh Dr. Rubiah mengenai isu yang sedang hangatdiperkatakan, iaitu isu "Murtad" dan "Artikel 11 PerlembagaanPersekutuan"

PERANCANGAN

Berdasarkan penyelidikan beliau serta anggota NGO Islam yang lain,pihak-pihak yang memusuhi Islam, terutamanya pihak Kristian telah lamamembuat perancangan rapi untuk menjadikan remaja-remaja Islam sebagaisasaran untuk dikristiankan. Umumnya, kita mengetahui bahawa merekatelah berjaya menjadikan "Dunia Hiburan" dan "Dunia Sukan" sebagaisenjata untuk menjauhkan remaja-remaja kita dari agama Islam. Namun,satu pendedahan yang dibuat oleh Dr. Rubiah mengenai "Perangkap" yangdigunakan oleh pihak kristian ini amat membimbangkan kami yang hadirsemua. Berikut adalah kronologi bagaimana mereka memerangkap anak-anakgadis kita untuk dijadikan mangsa.

MEMIKAT

Untuk makluman semua, pertubuhan-pertubuhan kristian telah bersepakatuntuk memberi satu bentuk skim galakan kepada para jejaka kristian sertadiberi tunjuk-ajar mengenai teknik untuk memikat gadis-gadis melayuIslam untuk dijadikan pasangan mereka. Berbagai-bagi teknik memikat akandigunakan dan ia bergantung kepada latar belakang gadis yang disasarkan.Tapi, apa yang membimbangkan kami semua adalah, sasaran utama merekakini adalah gadis-gadis bertudung labuh yang berpendidikan agama. Teknik yang mereka gunakan adalah lebih kurang sama sahaja. Pada peringkat awalmereka akan mencari jalan untuk berkenalan dengan anak-anak gadis kita,samada melalui hubungan kerja, hubungan sesama pelajar mahu pun hubunganjiran tetangga. Kemudian, mereka akan berlakun seolah-olahnya merekatelah tertarik dengan kesopanan, cara berpakaian serta kelembuatantingkah laku anak-anak gadis kita ini. Antara ungkapan yang seringdigunakan adakah "Adakah semua anak-anak gadis melayu begitu ayu dansopan?", "Didalam masyarakat saya, tidak pernah saya bergaul dengangadis yang begitu berakhlak", "Saya tertarik dengan tingkah laku awak"."Saya ingin mengenali awak dan agama awak dengan lebih dekat lagi"Biasanya, anak-anak gadis yang berpendidikan agama kita iniakan terbuka hatinya untuk menerima kehadiran jejaka kristian iniapabila sijejaka mula menyatakan keinginan untuk mengenali agama Islamdengan lebih dekat lagi.

PERANGKAP

Apabila sijejaka merasakan anak gadis kita telah menerimakehadiran mereka, mereka akan menjalinkan persahabatan mereka denganjujur, ikhlas, bersopan dan begitu "gentleman" sekali. Mereka akan keperpustakaan, minum serta beriadah bersama dengan rakan-rakan yang lainPendek kata, sepanjang persabatan mereka, cubaan "ringan-ringan" puntidak ada.

Tetapi AWAS, para ibubapa.Satelah kian lama bersama serta mendapati sigadis telah mula adaperasaan cinta, sijejaka akan menunggu dengan sabarnya ketika untukmemulakan "langkah sebenarnya" yang pertama. Apabila sigadis didapatinyamula terleka, mereka akan digambarkan seolah-olah mereka terbawa-bawaoleh perasan cinta sehingga sigadis TerNODA. Ketika inilah, perangkapmereka sudah mula mengena.

DILEMA

Perlakuan noda ini boleh berlaku mungkin sekali, dua, tiga atauseterusnya. Sebab bagi sejejaka, perangkapnya hanya dikira benar-benarmengena apabila sigadis didapati berbadan dua. Pada ketika ini, sijejakaakan menunjukkan kekesalannya yang tidak terhingga. Sejejaka kononnyaakan bertanggung jawap diatas perbuatan mereka seraya berkata "Agama kita melarang kita menggugurkannya, maka terpaksa kita berkahwin, tetapikita berlainan agama"

Seterusnya kata sijejaka "Kalau kita ingin berkahwin secaraIslam, saya sanggup memeluk Islam, tetapi kita terpaksa berhadapandengan dua perkara. Pertama, mengikut hukum Islam, kita boleh dikenakan100 sebatan sebagai balasan dosa. Kedua, masyarakat Islam akan mencemuhdan meminggirkan kita kerana mempunyai anak diluar nikah yang kitahasilkan bersama. Kita akan berasa amat malu, lebih-lebih lagi awak yangberpendidikan agama. Sanggup kah kita? Saya rasa, saya tidak sanggupmenghadapinya"

Kata sijejaka lagi "Kalau kita berkahwin secara agama saya,awak hanya perlu untuk menukar agama, dan kita akan terlepas dari duaseksa. Pertama, mengikut agama saya, kita hanya perlu untuk membuatpengakuan dihadapan paderi digereja untuk menghapuskan segala dosa.Kedua, masyarakat agama saya akan menganggap anak kita ini senasibdengan Jesus (Nabi Isa) yang dilahirkan tanpa bapa. Mereka juga akanmenganggap awak senasib dengan Mary (Mariam) yang melahirkan Nabi Isa.Maka, kita pasti tidak akan dipersia. Saya rasa ini option terbaik buatkita"

Untuk makluman semua, mereka hanya merancang agar anakjejaka mereka memikat anak gadis kita. Tetapi mereka tidak akan mencubaagar anak gadis mereka untuk mendampingi anak jejaka kita kerana merekasedar bahawa perangkap mereka yang ini tidak akan mengena.

MURTAD

Mengikut penyelidikan Dr. Rubiah serta rakan-rakan dalam NGO Islamyang lain, amat ramai gadis-gadis melayu Islam yang memilih option keduawalaupun ada segelintir yang berjaya diselamatkan dan terpaksadisembunyikan demi maruah agama & bangsa. Mereka seterusnya mengemukakanpermohonan untuk menukar agama (murtad) dipejabat agama. Namun Artikel11 Perlembagaan Persekutuan menjadi penghalang utama rancangan mereka.

Menurut Dr. Rubiah lagi, pihak IFC (Inter-Faith Council) telah berjayamendapat 2 juta tanda tangan sokongan agar Artikel 11 PerlembagaanPersekutuan ini dapat dipinda. Tetapi katanya lagi, untuk mendapatkan 1juta tanda tangan umat melayu Islam bagi menghalang usaha mereka, adalahsesuatu yang teramat seksa. Ramai yang terlalu merasa curiga denganalasan mereka khuatir tanda tangan mereka akan disalahgunakan untukmenyatakan sokongan atau bantahan terhadap usaha yang lain pula. Alasandemi alasan diterima.........hinggalah satu masa nanti saudara maraterdekat kita tiba-tiba menjadi sebahagian dari statistik puluhan ribumangsa.

Adalah diharap, satelah perhimpunan di Masjid Wilayah, Ahad yang lalu(23/07/06), lebih 2 juta tanda tangan telah berjaya diterima. Dimanakahsemangat kita? Kita belum lagi diperlukan untuk mengangkat senjata.Maka, marilah kita bersama-sama berusaha dan mengembeling tenaga agargejala ini tidak terus melanda agama dan negara.

DOA

"Doa adalah senjata para mukmin". Satelah kita berusaha, marilah kitabersama-sama berdoa agar anak-anak gadis kita akan terhindar darimenjadi mangsa. Doa juga dipanjatkan agar umat Islam di Palestin, diLubnan, di Iraq dan seluruh dunia dihindari dari segala bencana.

Amin......Ya Rabbil A'lamin.

No comments:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro